Kırkısrak Köyü, Sarız, Kayseri
Kırkısrak Köyü, Sarız, Kayseri
Dedem Kuşo Hüseyin Özcan ve nenem Menevşe Özcan
Dedem Kuşo Hüseyin Özcan ve nenem Menevşe Özcan

SEVİNİN USTASI HÜZNÜN BİLGESİ

- Dedem Kuşo'ya...

Dedem suya dokunsa, su olurdu
Işığa dokunsa, ışık
Rüzgâra dokunsa, rüzgâr...

Dedem, bir eski zaman dervişi
Yitik an'ların kanayan şiiri
Sevinin ustası, hüznün bilgesi
Gönül sarayının mimarı
Sevgi pazarının hünerli terzisi...

Terazilere ayardı terazisi...

Gönül tezgâhında sevgi dokurdu
Yunus'tan, Emrah'tan şiir okurdu
Dostla muhabbette şevkle şakırdı

Dedem bütün zamanların kendisi...

Dedemi gördüm düşümde
Kendi toprağının döşünde
Yunusleyin gülüyordu
Hakk'la gönül işinde...

14 Haziran 2000,
Hucknall-Nottingham / İngiltere

Bülent ÖZCAN

Bülent Özcan'ın notu:

Fotoğraf: Dedem Kuşo (Hüseyin Özcan) ve nenem Menevşe Özcan

KIRKISRAK

Alevi köylerinin kültürel ve dini mirası koruma çabaları, genellikle büyük önem taşır çünkü bu köylerde yaşayan insanlar, inançlarını ve geleneklerini nesilden nesile aktarmak istemektedirler. Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak Köyü gibi yerler, bu açıdan önemlidir çünkü burada insanlar, kendi kimliklerini ve kültürel miraslarını koruma konusunda kararlıdırlar.

Asimilasyon politikalarının etkileriyle başa çıkmak, geleneksel inanç ve kültürlerin devamlılığını sağlamak için önemli bir mücadeledir. Bu tür köylerde, genellikle topluluk dayanışması ve kültürel etkinliklerin sürdürülmesi gibi yöntemlerle kültürel miras korunmaya çalışılır. Ayrıca, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da önemlidir; çünkü genç nesillerin köklerini ve kimliklerini koruma konusunda bilinçlenmeleri, kültürel devamlılığı güçlendirebilir.

Kırkısrak Köyü gibi yerler, kültürel çeşitliliğin ve kimliklerin korunması açısından önemlidir. Bu tür köyler, sadece kendi toplulukları için değil, aynı zamanda daha geniş bir toplumsal açıdan da önemli birer simge haline gelirler, çünkü kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün bir ifadesidirler.

Kırkısrak Köyü'nün kuruluşunun yaklaşık 150 yıl öncesine dayandığı belirtiliyor, bu da köyün tarihinde önemli bir kilometre taşı olabilir. Kan davası gibi olaylar, köylerin kuruluşunu etkileyebilir ve insanların yerleşim yerlerini değiştirmelerine yol açabilir. Göç edenlerin Harunuşağı Köyü'nden olmaları, köylerin arasında nasıl bir bağ olduğunu ve göçün neden gerçekleştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu tür köylerin tarihleri, genellikle göçlerle ve farklı toplulukların etkileşimiyle şekillenir. Kırkısrak Köyü'nün de bu tür bir geçmişi olduğunu düşünmek, köy halkının kültürel çeşitliliğini ve tarihini anlamamıza yardımcı olabilir.

Köyün kuruluşunun 1800'lerin başına dayandığı ve genellikle Malatya'dan gelen Alevi Kürt aileler tarafından kurulduğu belirtiliyor. Kan davası gibi sebeplerle köylerinden ayrılmak zorunda kalan insanlar, buraya yerleşmişler. Ancak, sadece Malatya'dan değil, Dersim ve diğer illerden de göç eden ailelerin köye yerleştiği ifade ediliyor. Bu durum, Kırkısrak Köyü'nün kültürel çeşitliliği ve farklı kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığı bir yer olduğunu gösteriyor.

Köy, dağlık bir bölgede kurulmuş ve dört dağın arasında bulunuyor. Bu coğrafi yapı, köyün sakinlerine doğal bir koruma sağlamış olabilir ve köyün yerleşimini etkilemiş olabilir. Aynı zamanda, dağlık ve ormanlık alanların zamanla yok edilmesi, köyün çevresinin değişmesine ve evrim geçirmesine neden olmuş. Ancak, yeni orman oluşumlarının başlamasıyla birlikte, doğal çevrenin tekrar canlanmaya başladığı belirtiliyor.

Köyün coğrafi yapısının Dersim'i andırdığı ve zamanında çok ormanlık bir bölge olduğu ifade ediliyor. Bu, köyün çevresindeki doğal güzelliklerin ve çevrenin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor ve köy halkının çevreye olan duyarlılığını yansıtıyor.

Şair Bülent Özcan'ın Amcası Tacim Özcan
Şair Bülent Özcan'ın Amcası Tacim Özcan

TACİM ÖZCAN YAŞAR CANLAR İÇİNDE!..

- Amcam Tacim Özcan’ın anısına.

Bir nazlı kelebek ölüm dediğin,

Alır canı amma o da incinir…

Ten fânidir elbet, böyle bilinir;

Bir can ölür amma, bir can dirilir…

Dünya bir yalandır an’lar içinde,

Kimi canlar vardır, “can” can içinde…

Ölüm bir yansıma, yok oluş değil,

Tacim Özcan yaşar canlar içinde…

Saat: 05.52

24 Mayıs 2022

Bülent ÖZCAN

Şair Bülent Özcan'ın babası Hasan Özcan
Şair Bülent Özcan'ın babası Hasan Özcan

ÖLÜM DEDİKLERİ BİR YANKI İMİŞ

Ölüm dedikleri bir yankı imiş;

Sesin bizde kaldı, ruhumuzdasın…

Rüzgârlar söylüyor adını her an,

Açan çiçeklerde, kokulardasın…

Hayatın hayata dökülüşü var,

Tohumun toprağa ekilişi var…

Ne güzel bir candın sen Hasan Özcan,

Şimdi bu dağlarda sonsuz baharsın…

Bülent ÖZCAN

Şair Bülent Özcan'ın Babası Hasan Özcan, Olay Gazetesi, Londra
Şair Bülent Özcan'ın Babası Hasan Özcan, Olay Gazetesi, Londra

BASINDAN...

ŞAİR BÜLENT ÖZCAN'IN BABASI, HASAN ÖZCAN HAYATINI KAYBETTİ!..

Bir dönem gazetemizin Kültür Sanat Yönetmenliğini de yapmış olan Şair Bülent Özcan’ın babası, bir süredir Londra North Middlesex University Hospital’da yoğun bakımda yatmakta olan HASAN ÖZCAN 17 Mayıs 2023 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Olay Gazetesi olarak şair Bülent Özcan’ın acısını paylaşır, merhuma rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz.

23 Mayıs Salı, Londra Olay Gazetesi, Londra

(Doğum: 23 Mayıs 1948 - Vefat: 17 Mayıs 2023)

KIRKISRAK Köyü - Sarız

Kırkısrak Köyü, Sarız, Kayseri
Kırkısrak Köyü, Sarız, Kayseri